شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

سینی نردبان و کابل

نام : سینی کابل و نردبان کابل

کاربرد : دربرق رسانی ساختمانهای بزرگ و پروژه های صنعتی به عنوان جایگزینی برای کاندوئیت از سینی کابل و نردبان کابل استفاده میگردد. در اماکن صنعتی و تجاری به دلیل امکان نظارت بر روند کابل کشی به صورت دقیق به دلیل OPEN بودن مسیرو همچنین مزیت امکان تغییر در روند کابل کشی استفاده از سینی کابل و نردبان کابل بسیار مقرون به صرفه می باشد. از دیگر مزایای این سیستم نظم بخشیدن و زیبایی مسیر کابل کشی می باشد

سینی کابل

به منظور نگهداری از سیم و کابل در طول مسیر استفاده میگردد. سینی کابلها با توجه به حجم کابل و محیط کار با ضخامتهای مختلف و ابعاد مختلف و همچنین پوششهای مختلف استفاده میگردد. به دلیل عدم آسیب به کابل محل برش ورق و پانچ ورق کاملا سیقلی بوده تا کابل در اثر حرکت دچار صدمه نگردد . اتصالات سینی کابل شامل : رابط سینی کابل ، زانویی سینی کابل ، سه راهی سینی کابل ، چهار راهی سینی کابل ، رایزر سینی کابل ، تبدیل سینی کابل و ... می باشد

نردبان کابل

به دلیل فرم طراحی و تولید، نردبان کابل دارای استقامت بیشتری نسبت به سینی کابل است به همین دلیل از آن به عنوان مسیر عبور برای کابلهای فشار قوی و سنگین استفاده میگردد. همچنین به دلیل امکان استفاده از بست کمربندی و چنگکی بر روی نربان کابل و مهار کابل در مسیرهای عمودی از نردبان کابل استفاده می گردد. اتصالات نردبان کابل شامل: رابط بغل بند ، زانویی نردبان کابل ، سه راهی نردبان کابل ،چهار راهی نردبان کابل ، رایزر نردبان کابل ، تبدیل نردبان کابل و ... می باشد

طول : 2و 3 متر

ضخامت :2.5-0.5

پوشش: گالوانیزه گرم گالوانیزه سرد رنگ

متریال:آهن گالوانیزه ، آهن ST37 ،  استیل و آلومینیوم

 

 • 03 07 02 01
 • 03 07 03 01
 • 03 07 04 01
 • 03 07 05 01
 • 03 08 01 01