شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

کابلشو

نام : کابلشو

کاربرد : به منظور سربندی کابل و اتصال مستقیم سیم و کابل به شینه ،کلید فیوز،کلید اتوماتیک و.... از کابلشو استفاده میگردد

برای اتصال سطح مقطع های آلومینیومی به آلومینیوم از کابلشو آلومینیوم برای اتصال سطح مقطع های مسی به مس از کابلشو مسی و برای اتصال سطح مقطع های آلومینیوم به مس از کابلشو بیمتال استفاده میگردد.

تولید کابلشو از سایز 10 الی 300 به صورت معمول با ضخامتهای استاندارد و سایز 400 الی 630 به صورت سفارشی میباشد.

برای استفاده از کابلشو باید دقت شود از کابلشوها با ضخامت استاندارد استفاده گردد تا در نقطه اتصال باعث افت توان انتقال جریال نامی کابل و به واسطه آن گرم شدن نقطه اتصال و آتش سوزی نگردد

متریال: مس و آلومینیوم

پوشش: کروم

سایز :300-10 و 630-400 به صورت سفارشی

 • 03 06 01 01
 • 03 06 01 02
 • 03 06 01 03