شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

کانکتور فلکسیبل

نام : کانکتور فلکسیبل

کاربرد : اتصال فلکسیبل کاندوئیت به باکس یا دستگاه و یا تابلو

به منظور اتصال دقیق لوله فلکسیبل به هر رزوه مادگی یا نری به صورت آببندی از کانکتور فلکسیبل استفاده میگردد و مزیت آن آببندی محل اتصال به دستگاه و ... میباشد

انواع: با توجه به محل استفاده و میزان حساسیت کارفرما گلند فلکسیبل انواع مختلفی دارد

1-     گلند خرطومی آلومینیومی دو پیچ و تک پیچ برای اتصالات ساده و معمولی

2-     گلند فلکسیبل آلومینیومی آببندی از نوع LT برای اتصالات آببندی

3-     گلند فلکسیبل برنجی آببندی برای محیطهایی که نیاز به استقامت متریالی زیاد دارد (به دلیل خوردگی آلومینیوم به مرور زمان )

سایز :2/1 تا 4 اینچ pg13 الی pg48

 • 03 04 03 01
 • 03 04 03 02
 • 03 04 03 03