شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

ریل یونسترات

نام : ریل یونسترات کاندوئیت

کاربرد :به منظور عبور افقی و عمودی کاندوئیت در مسیرهای کابل کشی به عنوان پایه نگهدارنده کاندوئیت مورد استفاده قرار میگیرد

متریال : ورق آهن ST37 با ضخامت 2و2.5 همچنین ورق استنلس استیل برای محیطهای اسیدی

پوشش :گالوانیزه گرم طبق استاندارد ASTM A123

ابعاد : 40*40

طول : 4-2 متر

 • 03 03 01 01
 • 03 03 01 02