شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

یونیون کاندوئیت

نام : یونیون کاندوئیت

کاربرد : در مسیر کاندوئیت در محلهایی که امکان چرخش کاندوئیت برای اتصال به باکس یا کاندوئیت دیگر وجود ندارد با توجه به هرزگردی از یونیون استفاده میگردد

متریال :برنج

پوشش : نیکل

سایز : 2/1 تا 2 اینچ 20 الی 63 میلیمتر

 • 03 02 09 01
 • 03 02 09 02