شرکت اتصال صنعت کاوان

  • banner 01

  • banner 02

  • banner 03

  • banner 04

  • banner 05

  • banner 06

  • banner 07

  • banner 08

  • banner 09

زانویی

نام : زانویی کاندوئیت

کاربرد :زانویی کاندوئیت به منظور اتصالات خطوط کاندوئیت در زوایای مختلف به کار میرود.

با توجه به فرم و نقشه مسیر کاندوئیت به کمک زانویی کاندوئیت می توان کاندوئیتها را در مسیر های مختلف و پیچ در پیچ به پیش برد . در برخی از پروژه ها با توجه به موانع نقشه ای برای تسهیل روند کابل کشی ملزم به استفاده از زانویی در مسیر کاندوئیت میباشیم

متریال : ورق آهن ST37  و آلومینیوم

پوشش :با توجه به محل استفاده و شرایط محیطی کابل کشی ، زانوییها دارای پوشش رنگ ، گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم طبق استاندارد  ASTM A123 است

سایز : 2/1 تا 6 اینچ  - 20تا 150 میلیمتر PG11 تا PG48

 

 

  • 03 02 06 01