شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

هد بوشینگ

نام : هدبوشینگ کاندوئیت

کاربرد :استفاده در انتهای کاندوئیت برای حفاظت از کابل

در انتهای کاندوئیت و هنگام خروج کابل از کاندوئیت با توجه به سطح تیزکاندوئیت ، بر اثر سایش امکان پارگی و آسیب کابل وجود دارد به این منظور و برای جلوگیری از این امر از هدبوشینگ در انتهای کاندوئیت استفاده میگردد تا کابل با سطح سیقلی آن تماس داشته باشد و دچار آسیب نگردد

انواع: هدبوشینگ در دو نوع فلزی و پلاستیکی کاربرد دارد

متریال: جنس هدبوشینگ فلزی آلومینیوم و جنس سرلوله های پلاستیکی PP میباشد

 

سایز: 2/1 تا 6 اینچ -20 الی 150میلیمتر PG11-PG48

 

نام : هدبوشینگ کاندوئیت

کاربرد :استفاده در انتهای کاندوئیت برای حفاظت از کابل

در انتهای کاندوئیت و هنگام خروج کابل از کاندوئیت با توجه به سطح تیزکاندوئیت ، بر اثر سایش امکان پارگی و آسیب کابل وجود دارد به این منظور و برای جلوگیری از این امر از هدبوشینگ در انتهای کاندوئیت استفاده میگردد تا کابل با سطح سیقلی آن تماس داشته باشد و دچار آسیب نگردد

انواع: هدبوشینگ در دو نوع فلزی و پلاستیکی کاربرد دارد

متریال: جنس هدبوشینگ فلزی آلومینیوم و جنس سرلوله های پلاستیکی PP میباشد

سایز: 2/1 تا 6 اینچ -20 الی 150میلیمتر PG11-PG48

 • 03 02 03 01
 • 03 02 03 02