شرکت اتصال صنعت کاوان

  • banner 01

  • banner 02

  • banner 03

  • banner 04

  • banner 05

  • banner 06

  • banner 07

  • banner 08

  • banner 09

تری فویل کاندوئیت

نام : تری فویل کاندوئیت

کاربرد :به منظور نگه داشتن 3 رشته کابل فشار قوی در کنار هم مورد استفاده قرار میگیرد

متریال: آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

سایز: 100-27 میلیمتر در قطعات مختلف

  • 03 02 01 01