شرکت اتصال صنعت کاوان

 • banner 01

 • banner 02

 • banner 03

 • banner 04

 • banner 05

 • banner 06

 • banner 07

 • banner 08

 • banner 09

لوله فلکسیبل

نام: فلکسیبل کاندوئیت ، لوله خرطومی نسوز

کاربرد:یکی از مسیرهای انتقال سیم و کابل در شریط SAVE از داخل فلکسیبل میباشد

در مسیرهایی که امکان استفاده از کاندوئیت فلزی به علت کوتاهی مسیر ، نقشه مسیراز نظر موانع، امکان متحرک بودن محل اتصال سیم و کابل،روی دستگاهها .نباشد از فلکسیبل کاندوئیت استفاده می گردد

انواع:فکلسیبل با توجه به محل استفاده انواع مختلفی دارد

1-خرطومی فلزی ساده

2-فلکسیبل فلزی روکشدار که هم استقامت فلز را دارد و هم مسیر را آببندی میکند

3-خرطومی نسوز که با متریال پلی اتیلن PA6 تا دمای 120درجه گرما را تحمل میکند و در ضمن به علت آتش خوار بودن این متریال امکان آتش سوزی از بین میرود.

سایز:pg11-pg48 و 4-2/1 اینچ

 

 • 03 01 03 01 1
 • 03 01 03 02
 • 03 01 04 01
 • 03 01 04 02